Begroting 2019

Meewerkend bestuur

Speerpunten uit het Beleidsprogramma

 

Speerpunten

Start

Einde

Verantwoor-delijke

Samen met

We vergroten de sociale veiligheid door het BIN-netwerk in 2018 nieuw leven in te blazen.

2018 Q4

2018 Q4

Mark Buijs

Sint- Michiels- gestel

Integrale aanpak van problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid doorontwikkelen.

2018 Q4

2018 Q4

Mark Buijs

Sint- Michiels- gestel

Awareness creëren voor ondermijning in de samenleving en organisatie.

2018 Q3

2019 Q1

Mark Buijs

Sint- Michiels- gestel

Een goede brandweerzorg in Boxtel; jeugdbrandweer.

2020 Q1

2020 Q4

Mark Buijs

Sint- Michiels- gestel

Projecten steunen die de leefbaarheid in wijken vergroten.

2018 Q2

2022 Q4

Eric van den Broek

Burgerinitiatieven van bewoners van de Stationsstraat en de Centrumondernemers in verbinding brengen met ‘Boxtel Binnen de Bruggen’.

2018 Q2

2022 Q1

Eric van den Broek

De grote maatschappelijke veranderingen in volle breedte koppelen aan de veranderende rolverdeling tussen inwoners en gemeente.

2018 Q2

2022 Q1

Mark Buijs

Organiseren van het burgeractivatieprogramma. Projecten goed formuleren en hieraan koppelen. Meer ruimte voor verwachtingenmanagement.

2018 Q2

2022 Q1

Eric van den Broek

Bewoners worden op een heldere manier geïnformeerd. Zij weten waar ze moeten zijn voor informatie, met vragen en klachten. De website van de gemeente wordt overzichtelijk en compleet.

2018 Q3

2019 Q3

Mark Buijs

Vrij toegankelijke sport- en speelvoorzieningen in parken en op straat en in de zomermaanden leefstraten in de wijken; evaluatie speelruimtebeleid. Samen met wijkvertegenwoordiging en kinderen komen tot nieuw beleids- en actieplan.

2019 Q3

2022 Q1

Eric van den Broek

Bewoners kunnen samen bepalen wat nodig is voor hun straat, voor hun wijk; wijkplannen.

2018 Q2

2022 Q4

Eric van den Broek

Sint- Michiels- gestel

Mocht de financiële situatie hier de komende jaren om vragen, dan liggen onze eerste prioriteiten bij het sociaal domein, bij energietransitie en klimaatverandering en bij Move’31.

2018 Q2

2022 Q1

Herman van Wanrooij