Begroting 2019

Meewerkend bestuur

Dit kost het

Baten x € 1.000

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Bestuur

1.083

1.033

953

Basisregistraties

628

547

536

Openbare orde en veiligheid

89

13

14

Algemene dekkingsmiddelen

9.057

8.954

8.941

Algemeen budgettair

55.850

53.716

52.977

Totaal baten

66.706

64.264

63.420

Lasten x € 1.000

Bestuur

5.329

5.913

5.103

Basisregistraties

1.630

1.636

1.628

Openbare orde en veiligheid

2.088

2.111

2.334

Algemene dekkingsmiddelen

72

-181

-177

Algemeen budgettair

5.172

2.879

1.567

Totaal lasten

14.292

12.358

10.456

Totaal saldo x € 1.000

52.414

51.906

52.963