Begroting 2019

Meewerkend bestuur

Dit is het doel

Sinds 2015 zetten we met meewerkend boxtel stevig in op de veranderende rolverdeling tussen inwoners en gemeente. Van bepalende instantie wordt de gemeente meer en meer de faciliterende speler in het veld. Wij creëren een klimaat waarbij inwoners uitgenodigd en uitgedaagd worden om, waar mogelijk, zelf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving te nemen. Waar dat in verband met omstandigheden niet mogelijk is of inwoners daar niet toe in staat zijn, neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid.   
Op wijkniveau kunnen we meewerkend boxtel het beste tot zijn recht laten komen. Met de doorontwikkeling van ons merk meewerkend boxtel willen we gemeente en inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen verbinden. Wijkgericht werken en de wijkmakelaars vervullen hierbij richting inwoners een belangrijke rol.  
Iedere inwoner van onze gemeente heeft recht op een veilige leefomgeving. Daar gaan we voor en daar staan we voor. Credo is hierbij 'Aanpakken en niet wegkijken'. Problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid staan namelijk zelden op zichzelf. Vaak is er sprake van een complexe situatie waarin ook sociale vraagstukken meespelen. We investeren daarom in een aanpak waarbij problemen sneller en bij de bron aangepakt worden. Daarmee voorkomen we erger. Integrale veiligheid en sociaal domein trekken hierbij samen op met partners zoals de politie. We hebben deze manier van werken afgelopen jaar met succes in Boxtel geïntroduceerd. We zijn ervan overtuigd dat de extra capaciteit die dit aan de voorkant kost, zich terugverdient. 'Aanpakken en niet wegkijken' geldt ook voor criminaliteit die het openbaar bestuur ondermijnt. Ondermijning tast namelijk de leefbaarheid van onze samenleving aan. Ook hier treden we samen met partners stevig op tegen vermenging van de onderwereld en de bovenwereld.
We hebben al benoemd dat de komende jaren financieel niet makkelijk zullen zijn. Daarom willen we verder onderzoek naar toekomstige pijnpunten. Alle partijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd. We zullen dan ook nadrukkelijk moeten kijken naar manieren om meer inkomsten te genereren, als we de komende jaren de ambities binnen onze gemeenschap willen ondersteunen. Alleen al de wens van alle partijen voor voldoende flankerende maatregelen op verkeersgebied rechtvaardigt dit.