Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Financiële toelichting

Product (verschil 2019 - 2018)
x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2019

Verschil

Monumentenzorg en oudheidkunde

-191

-193

-3

Budgetten zijn in 2019 aangepast met de prijscompensatie.