Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Speerpunten uit het Beleidsprogramma

 

Speerpunten

Start

Einde

Verantwoor-delijke

Samen met

Herijken van het gemeenschapshuizenbeleid, waarbij we inzetten op gemeenschapsfuncties in de wijken.

2018 Q2

2019 Q4

Maruška Lestrade-Brouwer

Sint- Michiels- gestel

Afstemmen en doorontwikkelen centrum management.

2018 Q2

2022 Q4

Eric van den Broek

Sint- Michiels- gestel

Aanpak leegstand centrum en kernwinkelgebied.

2018 Q2

2019 Q1

Eric van den Broek

Sint- Michiels- gestel

Verder structureren van ons economisch beleid.

2018 Q3

2019 Q3

Eric van den Broek

Sint- Michiels- gestel

Organiseren van een nieuw koopstromenonderzoek.

2018 Q3

2019 Q2

Eric van den Broek

Sint- Michiels- gestel

Na definitieve besluitvorming over het nieuwe fonds duurzame bedrijfslocaties gaan we dit fonds verder uitrollen.

2019 Q1

2022 Q1

Eric van den Broek

Samen met de eigenaren en stakeholders komen tot ontwikkeling Oosterhof.

2018 Q2

2019 Q2

Eric van den Broek

Afronding van de in gang gezette Centrumprojecten op gebied van parkeren, toerisme en economie en aantrekkelijke inrichting van de aanloopstraten met focus op de Stationsstraat en Fellenoord.

2018 Q2

2019 Q4

Eric van den Broek

Noodzaak en mogelijkheden voor uitbreiding bedrijventerreinen onderzoeken. Ontwikkeling van de Spoorzone, na onlangs gebleken interesse.

2018 Q3

2022 Q1

Eric van den Broek

Kunst en cultuur toegankelijk en belangrijk maken voor alle inwoners door de structuur van het culturele veld, waaronder muziekonderwijs en musea, te veranderen. Hierbij is de bibliotheek voor ons een belangrijke partner.

2018 Q2

2019 Q1

Maruška Lestrade-Brouwer

Privatisering buitensportaccommodaties afronden en stimuleren sport- en bewegingsactiviteiten voor diverse doelgroepen.

2018 Q2

2019 Q1

Herman van Wanrooij

Op initiatief van ondernemers komen tot een ondernemersloket.

2018 Q2

2018 Q4

Eric van den Broek

Sint- Michiels- gestel

De ondernemers vijfdaagse organiseren.

2019 Q1

2021 Q3

Eric van den Broek

Sint- Michiels- gestel

Komen tot goede indicatoren om economische ontwikkelingen te meten en te monitoren.

2018 Q4

2019 Q2

Eric van den Broek

Sint-Michiels- gestel