Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit kost het

Baten x € 1.000

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Economische aangelegenheden

57

1.122

46

Recreatieve voorzieningen

140

70

71

Maatschappelijke voorzieningen

44

43

42

Kunst

15

0

0

Sport

343

356

318

Monumentenzorg en oudheidkunde

0

1

1

Totaal baten

599

1.593

478

Lasten x € 1.000

Economische aangelegenheden

946

1.506

1.037

Recreatieve voorzieningen

719

595

614

Maatschappelijke voorzieningen

727

732

755

Kunst

568

828

620

Sport

2.368

2.500

2.484

Monumentenzorg en oudheidkunde

145

192

194

Totaal lasten

5.473

6.353

5.704

Totaal saldo x € 1.000

-4.874

-4.760

-5.225