Begroting 2019

Leefomgeving

Financiële toelichting

Product (verschil 2019 - 2018)
x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2019

Verschil

Begraafplaatsen

-11

-10

1

De verschillen in budgetten hebben geen nadere analyse nodig.