Begroting 2019

Leefomgeving

Speerpunten uit het Beleidsprogramma

 

Speerpunten

Start

Einde

Verantwoor-delijke

Samen met

Innovatieve, duurzame woonvormen worden gestimuleerd.

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

Sint- Michiels- gestel

Onderzoeken gelijkschakelen niveau groenonderhoud.

2018 Q4

2022 Q1

Herman van Wanrooij

Sint- Michiels- gestel

De nieuwe omgevingsvisie en het bijbehorende omgevingsplan worden, vanuit een onderscheidende, vernieuwende aanpak, samen met de Boxtelse gemeenschap opgepakt.

2018 Q3

2019 Q4

Peter van de Wiel

Sint- Michiels- gestel

De bouwplannen voor Boxtel, Liempde en Lennisheuvel die nog in de ideeënfase zitten, worden naar uitvoering gebracht. Minimaal Nul op de Meter, voldoende sociale en middeldure huur. Voorkeur voor starters en senioren.

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

We onderzoeken de mogelijkheid van (beperkte) woningbouw in ‘De Oksel’.

2019 Q1

2019 Q4

Peter van de Wiel

We bouwen met het oog op de doorstroming op de woningmarkt.

2018 Q2

2022 Q1

Peter van de Wiel

Bij het ontwerp fietstunnel Tongersestraat blijven wij vasthouden aan een ontwerp van minimaal 6,00 m. breed en 2,60 m. hoog, waarmee wij zonder onomkeerbare fysieke beperkingen, nu en in de toekomst, voldoende dimensionering van de tunnel waarborgen. Bij vaststelling van het voorlopig ontwerp is door het college besloten om in de nadere uitwerking van het ontwerp constructief rekening te houden met de mogelijke aanleg van een hellingbaan vanaf Tongeren en om de hellingspercentages van 5% terug te brengen.

2018 Q2

2022 Q4

Herman van Wanrooij

Wijken/kernen worden toekomstbestendig. De openbare ruimte is een plek voor iedereen met speciale aandacht voor mindervaliden.

2018 Q3

2018Q4

Herman van Wanrooij

Integraal onderzoek in 2018 naar haalbaarheid vrachtwagenverbod Kalksheuvel.

2018 Q3

2018 Q4

Herman van Wanrooij

Brede aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Veilige verbindingen van en naar de kernen en het buitengebied, stallingen in het Centrum en fietskluizen bij het NS-station.

2018 Q3

2018 Q4

Herman van Wanrooij

We zetten in op ontsluiting via een oostelijke randweg, samen met de provincie.

2018 Q2

2019 Q4

Herman van Wanrooij

Snelfietsroute, onder andere als hefboom ontwikkeling noord-zuid-as en verbetering luchtkwaliteit.

2019Q1

209 Q4

Herman van Wanrooij