Begroting 2019

Leefomgeving

Dit kost het

Baten x € 1.000

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Volkshuisvesting

235

328

218

Ruimtelijke ontwikkeling

720

970

974

Grondexploitaties

2.173

4.627

3.830

Beheer onroerend goed

1.016

2.635

1.566

Groenbeheer

62

56

16

Beheer openbare ruimte

2.325

248

221

Verkeersmaatregelen

221

33

5

Parkeren

184

288

352

Begraafplaatsen

127

179

183

Totaal baten

7.064

9.364

7.365

Lasten x € 1.000

Volkshuisvesting

698

401

420

Ruimtelijke ontwikkeling

2.073

2.514

2.347

Grondexploitaties

2.173

4.697

3.975

Beheer onroerend goed

1.471

2.149

1.563

Groenbeheer

2.162

2.317

2.315

Beheer openbare ruimte

6.212

4.541

4.682

Verkeersmaatregelen

1.187

1.359

1.262

Parkeren

328

208

224

Begraafplaatsen

192

190

193

Totaal lasten

16.497

18.375

16.982

Totaal saldo x € 1.000

-9.432

-9.011

-9.616