Begroting 2019

Duurzaamheid

Financiële toelichting

Product (verschil 2019 - 2018)
x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2019

Verschil

Milieu

-892

-898

-6

In 2018 is een eenmalige raming opgenomen van € 9.000 voor het project "Transitie Landbouw". De toename van de lasten in 2019 ten opzichte van 2018 betreft de prijsindexatie.