Begroting 2019

Duurzaamheid

Dit kost het

Baten x € 1.000

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Klimaatadaptatie en energietransitie

17

1.346

24

Plattelandsvernieuwing

383

444

61

Afval

2.954

2.893

2.981

Riolering

2.997

3.066

3.076

Milieu

15

1

1

Totaal baten

6.366

7.748

6.142

Lasten x € 1.000

Klimaatadaptatie en energietransitie

721

1.934

549

Plattelandsvernieuwing

641

654

294

Afval

2.362

2.263

2.339

Riolering

2.873

2.921

2.929

Milieu

836

893

899

Totaal lasten

7.433

8.665

7.010

Totaal saldo x € 1.000

-1.066

-917

-867