Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit valt eronder

Onder het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport vallen de volgende beleidsproducten:

  • Economische aangelegenheden
  • Toerisme & Recreatie
  • Maatschappelijke voorzieningen
  • Kunst
  • Sport
  • Monumentenzorg en oudheidkunde