Begroting 2019

Leefomgeving

Dit valt eronder

Onder het programma Leefomgeving vallen alle activiteiten die bijdragen aan een goed gevoel bij inwoners, bedrijven en organisaties om te wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente.
Hieronder vallen de producten:

  • Volkshuisvesting
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Grondexploitaties
  • Beheer onroerend goed
  • Groenbeheer
  • Beheer openbare ruimte
  • Verkeersmaatregelen
  • Parkeren
  • Begraafplaatsen