Begroting 2019

Meewerkend bestuur

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel

Boxtel is van ons allemaal: van ons als gemeente, maar ook van onze inwoners, onze bedrijven en onze maatschappelijke instellingen. Samen staan we voor de opgave om er iets van te maken in onze gemeente. Het gemeentebestuur nodigt inwoners daarbij nadrukkelijk uit om met initiatieven te komen die het aantrekkelijker maken om te wonen en te werken in onze dorpen. Vanuit de gemeente zetten we een extra stap om deze initiatieven gerealiseerd te krijgen. Dat doen we sinds een paar jaar onder de noemer meewerkend boxtel.
Het wijkgericht of gebiedsgericht werken is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste pijlers van meewerkend boxtel. De belangrijkste kernwaarden daarbij zijn een open houding, kijken naar wat wél kan en het bieden van financiële ruimte.  
Hoewel we afgelopen jaren al mooie resultaten geboekt hebben, blijven we onze inwoners en ondernemers keihard nodig hebben. Voor ideeën in de fase dat plannen vorm krijgen. Maar ook voor de uitvoering ervan. Meewerken impliceert dat er meerdere partijen aan het werk zijn. De gemeente is er daar één van. Maar wel één die erop inzet om met modern bestuur en samen met inwoners dingen voor elkaar te krijgen.
Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.