Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel

Een krachtige economie is de motor van een bloeiende samenleving. Daarom ondersteunen we plannen die bijdragen aan een sterke economie. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Centraal staan initiatieven die ondernemers helpen om zich verder te ontwikkelen en waarbij de werkgelegenheid behouden blijft of groter wordt. Speciale aandacht hebben we daarbij voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio Brainport en AgriFood Capital.
Een belangrijke voorwaarde voor een sterke economie en werkgelegenheid is dat de gemeente zich kan blijven ontwikkelen. Bij de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), vergunningverlening en handhaving ligt er daarom ook de uitdaging om initiatieven, waar mogelijk en niet strijdig met andere beleidsuitgangspunten, vooral mogelijk te maken en te faciliteren.
Daarnaast is ook het cultureel aanbod van belang. Kunst en cultuur staan niet naast de economie, maar leveren samen met de economische sector juist een sterke combinatie. Een sterk cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat en maakt onze gemeente concurrerend. Boxtel heeft op dat vlak veel te bieden. Boxtel heeft prachtige natuur en is gastvrij, bourgondisch, authentiek, duurzaam, innovatief, dynamisch, Brabants en ondernemend. Dit blijkt uit het prachtige aanbod aan maatschappelijke- en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Van avontuurlijk en uniek in de natuur overnachten in een Box&Breakfast, tot klimmen in de stal, of met de fluisterboot langs het Kasteel Stapelen: onthaasten kun je prima in onze goed bereikbare gemeente.
Met de centrale ligging van Boxtel in Het Groene Woud en het Van Gogh Nationaal Park willen we het economisch aandeel van toerisme en recreatie verder uitbouwen. We spreken in het kader van toerisme & recreatie dan ook steeds vaker over de vrijetijdseconomie. Vanzelfsprekend werken we mee aan initiatieven van inwoners op deze terreinen. Hierdoor ontstaat een goed toekomstperspectief voor onze dorpen.  
Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.