Begroting 2019

Leefomgeving

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel

Boxtel is trots op haar unieke woon- en leefomgeving centraal in het Groene Woud. De doorontwikkeling tot het Van Gogh Nationaal Park en de komende Landschapstriënnale ondersteunen wij van harte.
We zijn ons ten volle bewust van het feit dat we onze leefomgeving moeten aanpassen aan de veranderde behoeften. Het gaat bijvoorbeeld om de behoefte aan duurzame energiebronnen, duurzame woningbouw en een verantwoord gebruik van grondstoffen. Het gaat ook om een aanpassing van het woningbestand aan de veranderde bevolkingssamenstelling of om het faciliteren van nieuwe vormen van mobiliteit. Het gaat om een transformatie van de voormalige winkelstraten en het gaat om duurzame landbouw. En uiteraard om de noodzaak om onze dorpen en het buitengebied klimaatbestendig te maken.
Daarnaast wil de gemeente ook meewerken aan initiatieven van bewoners en ondernemers. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio Brainport en AgriFood Capital.
We geven de ontwikkeling van onze gemeenschap op een positieve manier samen met inwoners en ondernemers vorm. Dit maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.
Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.