Begroting 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel

Samen met inwoners kijken we hoe we de directe leefomgeving kunnen versterken. Hoe we mensen meer in hun kracht zetten en daar waar dat niet mogelijk is de gemeente via maatwerkoplossingen ondersteuning kan bieden.
Op deze manier zorgen we met elkaar bij voor dorpen waarin het prettig leven is en waar mensen zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen.
Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.