Begroting 2019

Duurzaamheid

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel

In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door hun opbouwende initiatieven op eigenzinnige en creatieve wijze te ondersteunen en mee te werken aan de ontplooiing ervan. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin mensen duurzaam vorm kunnen geven aan samen wonen en leven.
Duurzaamheid is een belangrijk thema en de komende jaren werken we samen met inwoners mee aan plannen die dit ondersteunen. Dit is een voortzetting van de werkwijze die we hanteerden voor de totstandkoming van de duurzaamheidsvisie en –uitvoeringsprogramma, die we samen met de Boxtelse samenleving opstelden. Meewerken aan een duurzaam Boxtel doen we samen.

Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.