Begroting 2019

Meewerkend bestuur

Lasten € 10.456.093
Baten € -63.419.502
Saldo € -52.963.409