Begroting 2019

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Lasten € 5.703.844
Baten € -478.478
Saldo € 5.225.366