Begroting 2019

Leefomgeving

Lasten € 16.981.538
Baten € -7.365.426
Saldo € 9.616.112