Begroting 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten € 45.335.124
Baten € -8.080.467
Saldo € 37.254.657