Begroting 2019

Duurzaamheid

Lasten € 7.009.682
Baten € -6.142.408
Saldo € 867.274