Begroting 2019

Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma

Baten (x € 1.000)

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Duurzaamheid

6.153

7.171

6.107

6.240

6.253

6.313

Maatschappelijke ontwikkeling

8.648

7.964

7.166

7.187

7.209

7.230

Leefomgeving

6.743

8.930

7.031

8.294

9.746

5.032

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

442

914

383

384

390

391

Meewerkend bestuur

59.103

60.783

61.809

63.032

64.155

64.982

Totaal baten

81.089

85.762

82.498

85.138

87.751

83.948

Lasten (x € 1.000)

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Duurzaamheid

7.034

8.657

7.010

7.779

7.515

7.581

Maatschappelijke ontwikkeling

45.161

46.563

44.761

44.256

44.299

44.301

Leefomgeving

14.115

17.598

16.638

17.879

19.457

15.624

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

5.399

6.353

5.704

5.639

5.633

5.669

Meewerkend bestuur

9.033

9.474

8.884

8.680

8.745

8.663

Totaal lasten

80.741

88.645

82.996

84.234

85.649

81.839

Saldo (x € 1.000)

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Duurzaamheid

-880

-1.485

-902

-1.539

-1.263

-1.268

Maatschappelijke ontwikkeling

-36.513

-38.599

-37.594

-37.069

-37.090

-37.071

Leefomgeving

-7.372

-8.668

-9.606

-9.585

-9.711

-10.593

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

-4.957

-5.439

-5.320

-5.255

-5.243

-5.278

Meewerkend bestuur

50.070

51.309

52.925

54.352

55.410

56.319

Totaal saldo

348

-2.882

-498

904

2.102

2.109

Reserves (x € 1.000)

Rekening 2017

Begroting na wijziging 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Duurzaamheid

Onttrekkingen

213

577

35

0

0

0

Toevoegingen

399

8

0

0

0

0

Saldo reserveringen

-186

569

35

0

0

0

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekkingen

1.867

1.769

914

361

353

346

Toevoegingen

2.396

388

575

30

31

31

Saldo reserveringen

-528

1.381

340

331

323

314

Leefomgeving

Onttrekkingen

321

434

334

535

501

322

Toevoegingen

2.382

778

344

353

188

191

Saldo reserveringen

-2.061

-343

-10

182

313

130

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Onttrekkingen

157

679

95

93

81

80

Toevoegingen

74

0

0

0

0

0

Saldo reserveringen

82

679

95

93

81

80

Meewerkend bestuur

Onttrekkingen

7.603

3.481

1.610

379

0

0

Toevoegingen

4.375

2.883

1.572

1.257

277

268

Saldo reserveringen

3.229

597

38

-878

-277

-268

Totaal resultaat (x € 1.000)

884

631

2.542

2.365